Omdat de wachttijd op dit moment (peildatum 01-11-2022) te lang is geworden, worden er voorlopig geen nieuwe cliënten meer aangenomen bij Psychotherapiepraktijk Hinssen.  

Bij een te lange wachttijd/aanmeldstop kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

CORONA BELEID:

Met betrekking tot het coronavirus zal de praktijk de aanwijzingen van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus) blijven volgen.

Gezamenlijke inspanningen om het risico van verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven onverminderd van belang. 

Over het verdere beleid met betrekking tot het coronavirus zal iedere cliënt(e) van Psychotherapiepraktijk Hinssen schriftelijk worden geïnformeerd.