Kosten/vergoedingen:

De behandeling van psychische klachten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (een naturapolis of restitutiepolis) en van het feit of ik met uw zorgverzekeraar een contract heb afgesloten. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten, raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling.

Verzekerde zorg:

Als de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg vallen, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts met daarop een omschrijving van (een vermoeden van ) een psychische stoornis. Uw huisarts kan u verwijzen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Specialistische GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn).

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-V classificatiesysteem, waarin de uiteenlopende psychische klachten in hun uitingsvorm worden beschreven.

Uitzonderingen gelden voor de classificaties aanpassingsstoornis, seksuele stoornis, enkelvoudige fobie en slaapstoornis en voor de zogenaamde V-codes, zoals identiteitsprobleem, werk- en partnerrelatieprobleem en levensfaseprobleem.

Contracten zorgverzekeraars:

Voor 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars contracten voor zowel de BGGZ als de SGGZ afgesloten, met uitzondering van CZ en VGZ (en hun labels).

Ongecontracteerde zorg:

Wanneer er geen contracten met de zorgverzekeraar zijn afgesloten, spreken we van ongecontracteerde zorg.

Hierbij krijgt u, afhankelijk van uw polis, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Met een zuivere restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van een behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars wordt echter bij een restitutiepolis niet het gehele bedrag, maar ongeveer 90% van de kosten vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten vergoed, tussen de 50 en 80%.

Het is dan ook raadzaam voor de eventuele start van een behandeling uw polis goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg zal ik de rekening aan u persoonlijk sturen in plaats van aan de zorgverzekeraar. U kunt deze rekening dan zelf indienen ter (gedeeltelijke) vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Over het gedeelte van de kosten, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, zullen we samen overleggen.

In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. In 2021 bedraagt het eigen risico 385,00 euro, tenzij u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd.

Tarieven bij niet verzekerde zorg/zelfbetaling:

Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met u als cliënt.

Voor partnerrelatie- en gezinstherapie hanteer ik 150 euro per sessie van 90 minuten inclusief administratietijd.

Voor klachten zonder diagnose (OVP) of wanneer u ervoor kiest zelf te betalen, hanteer ik een tarief van 100 euro per sessie van 60 minuten inclusief administratietijd.

No show beleid:

Sessies waarop u niet verschijnt of die u niet tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd worden, ongeacht de reden, bij u persoonlijk in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Ik hanteer een tarief van 75 euro bij te late afmeldingen en no shows.

Kosten supervisie:

Voor supervisie aan psychologen in opleiding breng ik per zitting van 50 minuten 100 Euro in rekening.