Psychotherapiepraktijk Hinssen

M.H. Tromplaan 47

7513 AB Enschede

06 44 02 69 00


Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Hinssen

Iedereen kan in zijn of haar leven te maken krijgen met psychische klachten en problemen. Verschillende factoren kunnen u op bepaalde momenten in uw leven (tijdelijk) uit evenwicht brengen: recente gebeurtenissen of ervaringen uit een verder verleden, van buitenaf of in uzelf. Vaak vinden mensen zelf of samen met hun partner, familie of vrienden een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. Soms lukt het echter niet om problemen zelf of met anderen op te lossen. Soms is het ook lastig steun in de omgeving te vinden of te vragen en zijn de problemen ernstiger en aanhoudend of komen ze op verschillende levensgebieden tegelijkertijd voor. Dan is meer gespecialiseerde hulp aangewezen.

Psychotherapiepraktijk Hinssen biedt zowel individuele psychotherapie als partnerrelatie- en gezinstherapie aan volwassenen vanaf 18 jaar.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een bewezen effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische klachten en problemen. Gesprekken vinden plaats tussen u en de psychotherapeut of samen met uw partner en/of uw gezin en de psychotherapeut.

De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is; bij sommige ernstige klachten is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken is het doel van psychotherapie. Psychotherapie is vaak hard werken, het is een proces van vallen en opstaan. Een geslaagde psychotherapie is geen garantie dat u de rest van uw leven gelukkig zult zijn en kan aan bepaalde omstandigheden in uw leven niets veranderen. De behandeling kan echter wel helpen voor u belastende omstandigheden en situaties beter te leren hanteren en meer compassie en begrip voor uzelf en de manier waarop u in het leven staat op te brengen.

Verschillende vormen van psychotherapie:

Er zijn verschillende soorten psychotherapie. De bekendste zijn cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie,  psychodynamische psychotherapie en systemische psychotherapie.

Klik hier voor de verschillende  psychotherapievormen.

Vaak zal er in een psychotherapeutische behandeling gekozen worden voor een combinatie van deze vormen. Ook kan er gewerkt worden met een specifieke behandelmethodiek of -techniek. 

Voor welke vorm van psychotherapie gekozen wordt, hangt af van de aard van uw klachten, uw hulpvraag en wat bij u past en van de specifieke deskundigheid en persoon van de behandelaar. De keuze vindt altijd plaats in overleg tussen u als cliënt en de psychotherapeut. Uiteindelijk zal het steeds gaan om het tot stand brengen van een behandelrelatie waarin u zich gezien, erkend en begrepen voelt in uw klachten en in wie u bent en er gericht aan uw klachten en doelen kan worden gewerkt.